A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Шацької селищної ради Волинської області"

Суб’єкти підвищення кваліфікації

Відповідно до чинного законодавтва педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. Закон (частина друга статті 59) і Порядок (пункт 6) надають можливість організовувати і забезпечувати підвищення кваліфікації у будь-яких формах і видах.  Також відповідно до пункту 9 Порядку педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів підвищення кваліфікації. Таким чином, педагогічні працівники мають можливість поєднувати не лише форми підвищення кваліфікації, а й підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів.

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СУБ'ЄКТА КВАЛІФІКАЦІЇ

Документ має містити наступні реквізити:

 • повне найменування суб’єкта (для юридичних осіб) або ПІБ фізичної особи (для фізичних осіб і ФОП), яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації;
 • тему (напрям, найменування), обсяг (тривалість) у годинах та/або кредитах ЄКТС;
 • ПІБ особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дату видачі та обліковий запис документа;
 • найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта, її підпис.

Якщо документ виданий  суб’єктами нерезидентами України: може містити іншу інформацію. Потребує визнання педагогічною (вченою) радою закладу освіти.
Протягом 15 календарних днів після видачі документів про підвищення кваліфікації суб’єкт оприлюднює їх перелік на своєму веб-сайті.

Перелік має містити таку інформацію:

 • прізвище та ініціали вчителя, який пройшов підвищення кваліфікації;
 • форму, вид, тему (напрям, найменування) та його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС;
 • дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації.

ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Якщо суб’єкт кваліфікації має ліцензію на підвищення кваліфікації або навчає за акредитованою освітньою програмою – результати не потребують
окремого визнання чи підтвердження.

Результатом підвищення кваліфікації може бути присвоєння повних або часткових професійних/ освітніх кваліфікацій.

Результати навчання у інших суб’єктів мають бути визнані рішенням  педагогічної (вченої) ради закладу освіти вчителя, який підвищував кваліфікацію.  Порядок визнання результатів встановлює сама педагогічна (вчена) рада.

КРОКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

 • Подати клопотання про визнання результатів навчання та документ про підвищення кваліфікаці]. (Строк подання-: місяць після завершення навчання).
 • Подати звіт про результати підвищення кваліфікації або творчу роботу, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного або науково-педагогічного працівника (у разі наявності). Форму звіту визначає відповідний заклад освіти. Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 годин.
 • Прозвітувати на педагогічній раді щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації
 • Другий крок виконують педагогічні працівники, що мають науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання (крім звання «старший вчитель»).
 • Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації.

КРОКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

 • Провести засідання педагогічної ради. Строк: протягом місяца з дати подання клопотання.
 • Заступник директора з НВР відповідальний за підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснює перевірку прав іншого суб’єкта надавати освітні послуги з підвищення кваліфікації (наявність програми, вебсайту, відповідності документу про результати підвищення законодавству). Звітує на педагогічній раді.
 • Педагогічна рада заслуховує педагогічного працівника щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації
 • Прийняти рішення про визнання/невизнання результатів підвищення кваліфікації. Спираючись на виступ заступника директора з НВР та педагогічного працівника.
 • У разі невизнання – надає рекомендації щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів та/або прийняття рішення щодо неможливості включення даного суб’єкта до плану підвищення кваліфікації.
 • Протокольно зафіксувати інформацію про підвищення кваліфікації певного педагогічного працівника: повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації; прізвище та ініціали (ініціал імені) педагогічного працівника, який підвищив кваліфікацію; форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його обсяг (тривалість) в годинах та/або кредитах ЄКТС.

 

Посібник МОН "Можливості для вчителів 2020: підвищення кваліфікації"

 

 

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень